• Súkromná materská škola TatraKUK je pripravená prijať aj deti so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami. Pri ich vzdelávaní pomáha aj naša špeciálna pedagogička Mgr. Barbora Dideková.

   Školská špeciálna pedagogička pracuje s deťmi so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami individuálne vo svojej pracovni, priamo v triede, ale pomáha aj pani učiteľkám nastaviť fungovanie v triede tak, aby dieťa do ŠVVP bolo naozaj začlenené do kolektívu a metódy a formy práce boli prispôsobené jeho individuálnym potrebám, ktoré vyplývajú zo stanovenej diagnózy.

   V našej materskej škole máme skúsenosti s integráciou detí s deťmi s:

   - narušenou komunikačnou schopnosťou

   - svalovou dystrofiou

   - poruchou autistického spektra

   - poruchou pozornosti

   - všeobecným intelektovým nadaním

   Pri prijímaní detí so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami vždy zvažujeme aktuálne možností materskej školy a  momentálny stav dieťatka s možnosťami jeho rozvoja v prípade integrácie v bežnej triede materskej školy.

  • Kontakty

   • Súkromná materská škola TatraKUK
   • gabriela@gromnica.sk
   • +421902507232
   • Malé Tatry 5A, 034 01 Ružomberok
   • 46244080
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje