• Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia, 

  tešíme sa, že ste si vybrali Súkromnú Materskú školu TatraKUK a jej pani učiteľky ako tie, ktorým zveríte to najvzácnejšie - Vaše dieťatko. Žiadosť o prijatie do Súkromnej MŠ TatraKUK na školský rok 2023/2024 môžete odoslať v čase zápisu, teda od 1.mája do 31.mája.

  Súčasťou Žiadosti o prijatie do materskej školy je aj potvrdenie pediatra, s informáciou o absolvovaných/neabsolvovaných očkovaniach. Nezabudnite ho pred vyplnením Žiadosti o prijatie naskenovať, rovnako ako tlačivo s podpismi oboch rodičov, ktoré nájdete na stránke našej materskej školy. Obe tieto naskenované prílohy tvoria neodpustiteľnú podmienku prijatia elektronickej Žiadosti o prijatie do SMŠ TatraKUK.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  • Kontakty

   • Súkromná materská škola TatraKUK
   • +421902507232
   • Malé Tatry 5A, 034 01 Ružomberok 03401 Ružomberok Slovakia
   • 46244080
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje