• Krúžky

  • Krúžková činnosť sa v SMŠ TatraKUK realizuje v priestoroch SMŠ TatraKUK v popoludňajších hodinách extrernými lektormi. 

   V školskom roku 2023/2024 sa môžu deti prihlásené do SMŠ TatraKUK v popoludňajších hodinách venovať rozvoju svojich schopností v nasledovných krúžkoch:

   Výtvarný krúžok - krúžok sa koná vždy v stredu. Vedie ho lektorka ZUŠ Jánoš. Ponúka priestor na rozvoj jemnej motoriky, fantázie, deti sa pod vedením skúsenej pani učiteľky zoznamujú s rozmanitými výtvarnými technikami a materiálmi.

   Kids Fun Academy - krúžok sa koná v pondelky, pod vedením trénera. Rozvoj všeobecných pohybových schopností detí, radosť z pohybu, tolerancia, spolupráca, zábava. To všetko deti na tomto krúžku zažijú.

   Gymnastika - základy gymnastiky deti získajú aktivitami realizovanými v tomto krúžku vždy v utorky. Zlepšujú si držanie tela, ohybnosť a posúvajú svoje limity.

   Helen Doron - základy anglického jazyka metódou Helen Doron nadobúdajú deti vo štvrtky. Pesničky, riekanky, ale aj práca v pracovnom zošite a počúvanie CD, to všetko zabezpečuje ich napredovanie v angličtine. 

   Matika inak - krúžok vedený v duchu Hejného metódy je určený predškolíkom. Vedie ho certifikovaná lektorka Hejného metódy. 

  • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Súkromná materská škola TatraKUK
   • +421902507232
   • Malé Tatry 5A, 034 01 Ružomberok 03401 Ružomberok Slovakia
   • 46244080
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje