• Žiadosť o prijatie dieťaťa do Súkromnej MŠ TatraKUK

    si môžete stiahnuť, alebo vyzdvihnúť priamo v materskej škole. Vyplnenú, podpísanú zákonnými zástupcami a potvrdenú pediatrom, je potrebné ju odovzdať v SMŠ TatraKUK. 

    Po ukončení zápisu 31.mája, riaditeľka školy do 30. dní vystaví Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa.

    PrihlaskaSMS_2022.pdf

  • Kontakty

   • Súkromná materská škola TatraKUK
   • +421902507232
   • Malé Tatry 5A, 034 01 Ružomberok 03401 Ružomberok Slovakia
   • 46244080
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje