• Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole:

   Celodenná dochádzka dieťa do 3 rokov          100,00€ 

   Celodenná dochádza dieťa od 3 rokov              70,00€

   Poldenná dochádzka dieťa do 3 rokov              70,00€

   Poldenná dochádzka dieťa od 3 rokov              50,00€

   Súrodenecká zľava                                              50% z výšky školného staršieho dieťaťa

   Udržiavací poplatok                                            50% z výšky školného (len v prípade, že rodič vopred písomne informuje školu o tom, že  dieťa do materskej školy nepríde celý nasledujúci mesiac)

    

   Strava

   celodenná strava                                               3,00€/deň

   celodenná strava predškolák                          1,80€/deň

   poldenná strava                                                 2,00€/deň

   režijné náklady                                                   2,00€/mesačne

    

   Uvedené poplatky budú v platnosti pre školský rok 2021/2022

    

    

    

    

    

  • Kontakty

   • Súkromná materská škola TatraKUK
   • gabriela@gromnica.sk
   • +421902507232
   • Malé Tatry 5A, 034 01 Ružomberok
   • 46244080
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje