• Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole:

   Celodenná dochádzka dieťa do 3 rokov          130,00€

   Poldenná dochádzka dieťa do 3 rokov             100,00€

   Celodenná dochádza dieťa od 3 rokov              85,00€

   Poldenná dochádzka dieťa od 3 rokov              70,00€

   Udržiavací poplatok                                           50% z výšky školného (rodič vopred písomne informuje školu o tom, že  dieťa do materskej školy nepríde celý nasledujúci mesiac)

    

   Strava

   celodenná strava                                               4,10€/deň

   poldenná strava                                                 3,30€/deň

   režijné náklady                                                   5,00€/mesačne

    

    

    

    

    

    

    

  • Kontakty

   • Súkromná materská škola TatraKUK
   • +421902507232
   • Malé Tatry 5A, 034 01 Ružomberok 03401 Ružomberok Slovakia
   • 46244080
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje