• Školská psychologička tvorí spolu so školskou špeciálnou pedagogičkou inkluzívny tím, ktorý sa podieľa na chode Súkromnej materskej školy TatraKUK. Školská psychologička ja Mgr. Gabriela Gromnicová.

   Úlohou školského psychológa je pracovať s jednotlivými deťmi, ale aj so skupinami detí, teda triedami. Podieľa sa na budovaní celkovej klímy materskej školy. Jej hlavnou úlohou je zachovanie a posilňovanie psychického zdravia detí, ich harmonický vývoj v podmienkach materskej školy.  Poskytuje včasnú pomoc rodičom pri riešení rôznych otázok týkajúcich sa detí predškolského veku. Pomáha pedagógom školy identifikovať ťažkosti dieťaťa, ich príčiny a spoločne hľadať riešenie.

   Mgr. Gabriela Gromnicová má skúsenosti s prácou:

   - odbornej psychologickej zamestnankyne v CPPaP, Okoličianska 333, Liptovský Mikuláš

   - školskej psychologičky na Gymnáziu J.G.Tajovského, Banská Bystrica

   - odbornej psychologickej zamestnankyne v Centre poradensko psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu, Zvolen

    

    

  • Kontakty

   • Súkromná materská škola TatraKUK
   • +421902507232
   • Malé Tatry 5A, 034 01 Ružomberok
    03401 Ružomberok
    Slovakia
   • 46244080
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje