• TatraKUKáči súťažia o čerstvé ovocie

     • Pomôžte nám a hlasujte v súťaži o čerstvé ovocie počas celého školského roka!. 

      V čase od 28.4.-1.6.2022 na stránke www.cerstvehlavicky.sk môže hlasovať každý, kto sa zaregistruje svojím emailom a telefónnym číslom na vyššie uvedenej stránke

      Každý deň je možné zahlasovať raz za školu a raz za škôlku. Teda každý môže v jeden deň odovzdať max. 2 hlasy (z toho 1 škole a 1 škôlke). Tak neváhajte a poďte do toho!

     • Prečo je TatraKUK správna voľba pre Vaše dieťa?

     • Čím je výnimočná naša materská škola?

      • v každej triede je len 15 detí s dvomi pedagógmi
      • naše krásne a podnetné priestory pripomínajú domov
      • u nás sa deti nenudia! Môžu sa tešiť na všestrannú fyzickú a tvorivú aktivitu
      • všetci TatraKUKáčski pedagógovia sú kvalifikovaní v odbore predprimárneho vzdelávania
      • vo vzdelávaní uprednostňujeme konštruktivistické metódy, kde je dieťa objaviteľom a tvorcom svojho poznatkového systému a kde učiteľ je stíšeným sprievodcom tohto objavovania, ale tiež aktivizujúce metódy, ktoré vťahujú do centra diania dieťa
      • náš odborný tím dopĺňa špeciálna pedagogička a asistentka učiteľa
      • sme inkluzívna materská škola, teda dávame príležitosť na vzdelávanie aj deťom so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami
      • kladieme veľký dôraz na pobyt našich detí vonku v prírode. Často v materskej škole využívame možnosť hry v blízkom lese
      • veríme, že empatia, teplo, ústretový a pokorný prístup zo strany učiteľa vytvára pokojné prostredie, do ktorého deti radi chodia
      • netvárime sa, že problémy neexistujú. S rodičmi komunikujeme, hľadáme riešenia a pracujeme na spoločnom cieli , ktorým je vyrovnané, napredujúce dieťa
      • deti neučíme len prijímať informácie, ale nechávame im priestor, aby mohli uvažovať, hľadať riešenia, pracovať v tíme, argumentovať, robiť chyby a učiť sa z nich
   • Kontakty

    • Súkromná materská škola TatraKUK
    • +421902507232
    • Malé Tatry 5A, 034 01 Ružomberok
     03401 Ružomberok
     Slovakia
    • 46244080
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje