• Zápis detí do SMŠ TatraKUK

     • Zápis detí do Súkromnej materskej školy TatraKUK na školský rok 2024/2025 sa bude konať

      v termíne od 1. mája do 31. mája 2024.

      Pred rozhodnutím o tom, do ktorej materskej  dieťatka do materskej školy dieťatko zapíšete, odporúčame dohodnúť si v mesiaci apríl individuálne termín stretnutia s vedením materskej školy. S radosťou Vás prevedieme našimi priestormi, v prípade záujmu bližšie odprezentujeme filozofiu našej materskej školy a odpovieme na Vaše otázky.

      V školskom roku 2024/2025 môžeme do SMŠ TatraKUK prijať len 10 nových TatraKUKáčov.

      Viac sa o podmienkach a priebehu zápisu detí do našej materskej školy dozviete v sekcii Zápis do SMŠ TatraKUK. 

      Na všetky deti a ich rodičov sa tešíme.

     • Čítame pre radosť

     • Veľká radosť!!!

      Naša Súkromná materská škola získala podporu vo výšte 750,00€ v projekte MŠVVaŠ, ktorý je zameraný na budovanie triednych knižníc.

      Naša žiadosť podporu projektu obnovenia knižníc v jednotlivých triedach bola úspešná v druhom kole posudzovania žiadostí. Pre každú triedu môžeme zakúpiť nové knihy v celkovej hodnote 750€. Prvých 20 kníh je už na ceste do materskej školy! Veľmi sa tešíme z tejto finančnej podpory, rovnako aj z naplánovaných aktivít detí a pani učiteliek s novými knihami.

     • Medzinárodný deň stromov

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov naši skvelí TatraKUKáči spolu s lesníkmi zasadili v okolí materskej školy niekoľko stromov o ktorých sa predtým čo-to dozvedeli od tých najpovolanejších, samotních pracovníkov Štátnych lesov SR. 

     • Take me out Erasmus+

     • Všetci TatraKUKáči sa už po druhý raz zapojili do projektu Take me out, v ktorom ide o to, aby deti čo najviac času zo dňa strávili von. Všetky aktivity realizované v tomto týždni boli prispôsobené schopnostiam detí v jednotlivých triedach a tak sa našimi triedami stal blízky i vzdialený les, lúky, jednoducho príroda. Prežili sme krásny týžden, z ktorého asi najväčš úspech u detí zaznamenala prírodná šmýkačka, ktorú si vytvorili v lese  Čutkovskej doline.

     • Obrázky z mesta, 6 ročník

     • TatraKUKáči sa zúčastnili súťaže Obrázky z mesta. Organizátorom bola Katolícka univerzita v Ružomberku. S potešením sme prijali správu o tom, že dielko našej Grétky Koník a princezná, zaujalo porotu natoľko, že mu udelili 1.miesto. 

      Z úspechu našej TatraKUKáčky sa veľmi tešíme. Pre nás, učiteľky v SMŠ TatraKUK je veľmi dôležité, aby sme ocenili všetky deti. Táto naša snaha padá v spolupráci s rodičmi na úrodnú pôdu. Svedčia o tom slová nášho predškoláka: Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa! Takto to vnímame aj my. A to krásne prvé miesto potešilo naozaj všetkých, nielen ocenenú umelkyňu.

     • Ohliadnutie za školským rokom 2022/2023

     • Bol to pre nás špeciálny školský rok. Ako každý, ktorý sa práve končí :-)

      Školský rok 2022/2023 skončil. Pre nás, v Súkromnej MŠ TatraKUK to znamená, že nám naši predškoláci vyleteli zo škôlkárskeho hniezda do veľkého školáckeho sveta. Veríme, že sa nám podarilo v materskej škole vytvoriť také prostredie, kde zapustili pevne svoje korene a naučili sa, čo znamená byť kamarát, pomáhať si, argumentami podložiť svoje tvrdenia. Veríme, že sme im dali aj krídla a vedia premýšľať, hľadať a nachádzať riešenia, ale aj prijať svoju chybu a poučiť sa z nej. Prajeme im krásny let.

      Tento školský rok bol pre nás špeciálny aj vďaka dámam zo Štátnej školskej inšpekcie. Samozrejme, z komplexnej školskej inšpekcie sme mali obavy. Doposiaľ sme absolvovali len tematickú inšpekciu. Skvelé vnímavé osoby, ktoré v našej materskej škole inšpekciu realizovali v nás zanechali niekoľko hrejivých viet. Spomedzi všetkých najviac hrejú tieto dve: "Robte to tak aj naďalej, robíte to dobre." a "Ak by ste boli v Žiline, všetky deti by som posielala k Vám." 

      Školský rok 2023/2024 už klope na dvere. Bude zase špeciálny a minimálne rovnako skvelý, ako ten predchádzajúci! Tešíme sa naň!

       

     • Zápis detí do Súkromnej MŠ TatraKUK

     • Zápis detí do Súkromnej MŠ TatraKUK na školský rok 2023/2024 sa bude konať od 1.mája 2023 do 31.mája 2023.

      Dovtedy Vás rady prevedieme našou materskou školou a priblížime naše priority vo výchove a vzdelávaní detí. Stretnutie si môžete dohodnúť telefonicky na čísle 0902 507 232.

      S nástupom v septembri 2023 môžeme prijať 15 nových TatraKUKáčov vo veku od 3 rokov, výnimočne aj deti od 2 rokov. Podmienky prijatia sú zverejnené na stránke školy.

      Rodičia môžu podať elektronickú, alebo papierovú Žiadosť o prijatie. Na všetkých nových TatraKUKáčov a ich rodičov sa už teraz tešíme!

     • Vianoce

     • Prajeme všetkým našim súčasným, bývalým i budúcim TatraKUKáčom a ich blízkym krásne Vianoce plné pohody, láskavosti a radosti.

      Na stretnutie v škôlke sa budeme tešiť  9.januára 2023.

     • Vianočná besiedka

     • Po dlhom zvažovaní s ohľadom na zdravotný stav niektorých našich vystupujúcich, sme sa s ťažkým srdcom rozhodli Vianočnú besiedku TatraKUKáčov zrušiť. Stretneme sa v plnej sile pri inej príležitosti o ktorej budeme včas informovať :-)

      Pozývame všetkých súčasných, aj bývalých TatraKUKáčov na milé predvianočné stretnutie. Radi ich privítame na našej Vianočnej besiedke dňa 21. decembra o 16:00 hod v Synagóge. 

     • Zacvičte si s Mikulášom

     • Naši TatraKUKáčski predškoláci sa tak, ako pred pandémiou, opäť zúčastnia skvelej akcie "Zacvičte si s Mikulášom" na Gymnáziu v Ružomberku. Mikuláš nás bude čakať 6.12.2022

     • Školský rok 2022/2023

     • V zmysle organizačných pokynov MŠVVaŠ SR sa vyučovanie v Súkromnej MŠ TatraKUK začína 5.septembra 2022. 

      Materská škola bude v prevádzke denne od 6:45 do 16:30. 

      Deťom prosíme priniesť: 

      - 1 sadu vecí na prezlečenie (okrem predškolákov)

      - papučky, ktoré si dokážu obuť, no nie našuchovačky, alebo crocsy

      - 2 balíky vyťahovacích hygienických vreckoviek v krabici

      - pyžamko

      - úbor na cvičenie vo vrecúšku (len predškoláci)

      - kefku a pastu (len predškoláci)

       

    • Informácie pre nových rodičov
     • Informácie pre nových rodičov

     • Z technických dôvodov bude možné prihlasovanie do Edupage rodičom novoprijatých detí až v druhej polovici júla. Z tohto dôvodu posúvame termín splatnosti prvého poplatku do konca júla. 

     • TatraKUKáči budú mať čerstvé hlavičky!!!

     •  

      Vďaka všetkým bývalým, súčasným a aj budúcim TatraKUKáčom a ich priateľom sa podarilo v súťaži s Kauflandom o čerstvé ovocie počas celého školského roka 2022/23 našej materskej škole zvíťaziť!

     • TatraKUKáči súťažia o čerstvé ovocie

     • Pomôžte nám a hlasujte v súťaži o čerstvé ovocie počas celého školského roka!. 

      V čase od 28.4.-1.6.2022 na stránke www.cerstvehlavicky.sk môže hlasovať každý, kto sa zaregistruje svojím emailom a telefónnym číslom na vyššie uvedenej stránke

      Každý deň je možné zahlasovať raz za školu a raz za škôlku. Teda každý môže v jeden deň odovzdať max. 2 hlasy (z toho 1 škole a 1 škôlke). Tak neváhajte a poďte do toho!

     • Prečo je TatraKUK správna voľba pre Vaše dieťa?

     • Čím je výnimočná naša materská škola?

      • v každej triede je len 15 detí s dvomi pedagógmi
      • naše krásne a podnetné priestory pripomínajú domov
      • u nás sa deti nenudia! Môžu sa tešiť na všestrannú fyzickú a tvorivú aktivitu
      • všetci TatraKUKáčski pedagógovia sú kvalifikovaní v odbore predprimárneho vzdelávania
      • vo vzdelávaní uprednostňujeme konštruktivistické metódy, kde je dieťa objaviteľom a tvorcom svojho poznatkového systému a kde učiteľ je stíšeným sprievodcom tohto objavovania, ale tiež aktivizujúce metódy, ktoré vťahujú do centra diania dieťa
      • náš odborný tím dopĺňa špeciálna pedagogička a asistentka učiteľa
      • sme inkluzívna materská škola, teda dávame príležitosť na vzdelávanie aj deťom so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami
      • kladieme veľký dôraz na pobyt našich detí vonku v prírode. Často v materskej škole využívame možnosť hry v blízkom lese
      • veríme, že empatia, teplo, ústretový a pokorný prístup zo strany učiteľa vytvára pokojné prostredie, do ktorého deti radi chodia
      • netvárime sa, že problémy neexistujú. S rodičmi komunikujeme, hľadáme riešenia a pracujeme na spoločnom cieli , ktorým je vyrovnané, napredujúce dieťa
      • deti neučíme len prijímať informácie, ale nechávame im priestor, aby mohli uvažovať, hľadať riešenia, pracovať v tíme, argumentovať, robiť chyby a učiť sa z nich
     • Zápis do SMŠ TatraKUK na šk.rok 2022/2023

     • Zápis detí do Súkromnej materskej školy TatraKUK pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne od 2. mája do 31. mája 2022.

      V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie, Vám odporúčame dohodnúť si osobné stretnutie s vedením školy. Ak už máte všetky informácie, môžete využiť možnosť vyplnenia prihlášky online. Nezabudnite priložiť potvrdenie od pediatra.

    • Kolektív hodný Vášho dieťaťa
     • Kolektív hodný Vášho dieťaťa

     • Súkromná materská škola TatraKUK poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom od 2 do 6 rokov. V troch triedach je rozdelených spolu 46 detí, o ktorých rozvoj sa stará 6  učiteliek so vzdelaním v predprimárnej pedagogike, školská špeciálna pedagogička, školská psychologička a pedagogická asistentka. 

    • Špeciálny prístup
     • Špeciálny prístup

     • Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu
    • Vieme ako na to
     • Vieme ako na to

     • Človek nemiluje deti, pretože sú to deti, ale zamiluje si ich skrze náklonnosť, ktorá vzniká pri ich výchove.
   • Kontakty

    • Súkromná materská škola TatraKUK
    • +421902507232
    • Malé Tatry 5A, 034 01 Ružomberok
     03401 Ružomberok
     Slovakia
    • 46244080
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje