• Vianoce

     • Prajeme všetkým našim súčasným, bývalým i budúcim TatraKUKáčom a ich blízkym krásne Vianoce plné pohody, láskavosti a radosti.

      Na stretnutie v škôlke sa budeme tešiť  9.januára 2023.

     • Vianočná besiedka

     • Po dlhom zvažovaní s ohľadom na zdravotný stav niektorých našich vystupujúcich, sme sa s ťažkým srdcom rozhodli Vianočnú besiedku TatraKUKáčov zrušiť. Stretneme sa v plnej sile pri inej príležitosti o ktorej budeme včas informovať :-)

      Pozývame všetkých súčasných, aj bývalých TatraKUKáčov na milé predvianočné stretnutie. Radi ich privítame na našej Vianočnej besiedke dňa 21. decembra o 16:00 hod v Synagóge. 

     • Zacvičte si s Mikulášom

     • Naši TatraKUKáčski predškoláci sa tak, ako pred pandémiou, opäť zúčastnia skvelej akcie "Zacvičte si s Mikulášom" na Gymnáziu v Ružomberku. Mikuláš nás bude čakať 6.12.2022

     • Školský rok 2022/2023

     • V zmysle organizačných pokynov MŠVVaŠ SR sa vyučovanie v Súkromnej MŠ TatraKUK začína 5.septembra 2022. 

      Materská škola bude v prevádzke denne od 6:45 do 16:30. 

      Deťom prosíme priniesť: 

      - 1 sadu vecí na prezlečenie (okrem predškolákov)

      - papučky, ktoré si dokážu obuť, no nie našuchovačky, alebo crocsy

      - 2 balíky vyťahovacích hygienických vreckoviek v krabici

      - pyžamko

      - úbor na cvičenie vo vrecúšku (len predškoláci)

      - kefku a pastu (len predškoláci)

       

    • Informácie pre nových rodičov
     • Informácie pre nových rodičov

     • Z technických dôvodov bude možné prihlasovanie do Edupage rodičom novoprijatých detí až v druhej polovici júla. Z tohto dôvodu posúvame termín splatnosti prvého poplatku do konca júla. 

     • TatraKUKáči budú mať čerstvé hlavičky!!!

     •  

      Vďaka všetkým bývalým, súčasným a aj budúcim TatraKUKáčom a ich priateľom sa podarilo v súťaži s Kauflandom o čerstvé ovocie počas celého školského roka 2022/23 našej materskej škole zvíťaziť!

     • TatraKUKáči súťažia o čerstvé ovocie

     • Pomôžte nám a hlasujte v súťaži o čerstvé ovocie počas celého školského roka!. 

      V čase od 28.4.-1.6.2022 na stránke www.cerstvehlavicky.sk môže hlasovať každý, kto sa zaregistruje svojím emailom a telefónnym číslom na vyššie uvedenej stránke

      Každý deň je možné zahlasovať raz za školu a raz za škôlku. Teda každý môže v jeden deň odovzdať max. 2 hlasy (z toho 1 škole a 1 škôlke). Tak neváhajte a poďte do toho!

     • Prečo je TatraKUK správna voľba pre Vaše dieťa?

     • Čím je výnimočná naša materská škola?

      • v každej triede je len 15 detí s dvomi pedagógmi
      • naše krásne a podnetné priestory pripomínajú domov
      • u nás sa deti nenudia! Môžu sa tešiť na všestrannú fyzickú a tvorivú aktivitu
      • všetci TatraKUKáčski pedagógovia sú kvalifikovaní v odbore predprimárneho vzdelávania
      • vo vzdelávaní uprednostňujeme konštruktivistické metódy, kde je dieťa objaviteľom a tvorcom svojho poznatkového systému a kde učiteľ je stíšeným sprievodcom tohto objavovania, ale tiež aktivizujúce metódy, ktoré vťahujú do centra diania dieťa
      • náš odborný tím dopĺňa špeciálna pedagogička a asistentka učiteľa
      • sme inkluzívna materská škola, teda dávame príležitosť na vzdelávanie aj deťom so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami
      • kladieme veľký dôraz na pobyt našich detí vonku v prírode. Často v materskej škole využívame možnosť hry v blízkom lese
      • veríme, že empatia, teplo, ústretový a pokorný prístup zo strany učiteľa vytvára pokojné prostredie, do ktorého deti radi chodia
      • netvárime sa, že problémy neexistujú. S rodičmi komunikujeme, hľadáme riešenia a pracujeme na spoločnom cieli , ktorým je vyrovnané, napredujúce dieťa
      • deti neučíme len prijímať informácie, ale nechávame im priestor, aby mohli uvažovať, hľadať riešenia, pracovať v tíme, argumentovať, robiť chyby a učiť sa z nich
     • Zápis do SMŠ TatraKUK na šk.rok 2022/2023

     • Zápis detí do Súkromnej materskej školy TatraKUK pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne od 2. mája do 31. mája 2022.

      V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie, Vám odporúčame dohodnúť si osobné stretnutie s vedením školy. Ak už máte všetky informácie, môžete využiť možnosť vyplnenia prihlášky online. Nezabudnite priložiť potvrdenie od pediatra.

    • Kolektív hodný Vášho dieťaťa
     • Kolektív hodný Vášho dieťaťa

     • Súkromná materská škola TatraKUK poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom od 2 do 6 rokov. V troch triedach je rozdelených spolu 46 detí, o ktorých rozvoj sa stará 6  učiteliek so vzdelaním v predprimárnej pedagogike, školská špeciálna pedagogička, školská psychologička a pedagogická asistentka. 

    • Špeciálny prístup
     • Špeciálny prístup

     • Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu
    • Vieme ako na to
     • Vieme ako na to

     • Človek nemiluje deti, pretože sú to deti, ale zamiluje si ich skrze náklonnosť, ktorá vzniká pri ich výchove.
   • Kontakty

    • Súkromná materská škola TatraKUK
    • gabriela@gromnica.sk
    • +421902507232
    • Malé Tatry 5A, 034 01 Ružomberok 03401 Ružomberok Slovakia
    • 46244080
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje